ISTA PREMIUM ALGAE REMOVER

110.000₫ - 170.000₫

PTV FIXER

99.000₫ - 159.000₫

THỦY MỘC CARBON LIQUID

60.000₫ - 200.000₫

SEACHEM FLOURISH EXCEL

135.000₫ - 1.200.000₫
diệt ức chế rêu hại Ebi-VN Clean Up
Hết Hàng

EBI-VN CLEAN UP

220.000₫
diệt rêu hại Jlab J-doctor
Hết Hàng

JLAB J-DOCTOR

100.000₫
máy ức chế rêu hại Twinstar M5
Hết Hàng

TWINSTAR M5

3.000.000₫
máy ức chế rêu Twinstar Nano
Hết Hàng

TWINSTAR NANO

4.000.000₫
máy diệt khuẩn gây bệnh Twinstar Yotta
Hết Hàng

TWINSTAR YOTTA

4.500.000₫
ốc nerita ăn rêu hại Nerite Snail
Hết Hàng

ỐC NERITA

3.000₫
ốc táo màu Apple Snail
Hết Hàng

ỐC TÁO MÀU

10.000₫
máy ức chế rêu tảo hại Chihiros New Doctor V4 Bluetooth
Hết Hàng