thuộc diệt khuẩn, trị bệnh cá tép API Malafix
Hết Hàng

API MELAFIX

120.000₫ - 320.000₫
dung dịch diệt trừ nấm mốc API Pimafix
Hết Hàng

API PIMAFIX

120.000₫ - 320.000₫
khử nước máy khử độc API Stress Coat
Hết Hàng

API STRESS COAT+

120.000₫ - 900.000₫
thuốc diệt sát khuẩn nấm gây bệnh Biozym Bacterial Medication
Hết Hàng

BIOZYM BACTERIAL MEDICATION

60.000₫ - 470.000₫
nước đen GlasGarten Liquid Humin+
Hết Hàng
bee ball khoáng viên Tourmaline
Hết Hàng

KHOÁNG VIÊN TOURMALINE BEE BALL

1.000₫ - 5.000₫
nước đen kháng khuẩn diệt virus Salty Shrimp Leaves & Bark
- 30%

SALTY SHRIMP LEAVES & BARK

280.000₫ - 700.000₫
SEACHEM FRESH TRACE
Hết Hàng

SEACHEM FRESH TRACE

300.000₫

SEACHEM PARAGUARD

180.000₫ - 270.000₫

SL-AQUA DARK EXTRACT FOR FISH

85.000₫ - 2.600.000₫

SL-AQUA DARK EXTRACT FOR SHRIMP

100.000₫ - 3.000.000₫
vi khuẩn quang hợp SL-Aqua Photosynthetic PS-Bacteria
- 50%

SL-AQUA PHOTOSYNTHETIC PS-BACTERIA

300.000₫ - 400.000₫

SL-AQUA TM-1 NUTRIENT SOLUTION

120.000₫ - 3.200.000₫
trái Alder Cones (Erlenzapfen) tái tạo môi trường tự nhiên cho cá tép
Hết Hàng

TRÁI ALDER CONES (ERLENZAPFEN)

2.000₫ - 8.000₫
vi khuẩn quang hợp PSB xử lý nước Saki Biotech chính hãng
- 17%
vi khuẩn quang hợp YU Photosynthetic Bacteria
Hết Hàng

YU PHOTOSYNTHETIC BACTERIA

450.000₫ - 750.000₫