SEACHEM GARLIC GUARD
Hết Hàng

SEACHEM STRESSGUARD

135.000₫ - 470.000₫

SEACHEM PARAGUARD

180.000₫ - 270.000₫
khoáng vi lượng bổ sung Seachem Fresh Trace chai 250 ml
Hết Hàng

SEACHEM FRESH TRACE

200.000₫ - 300.000₫

SL-AQUA TM-1 NUTRIENT SOLUTION

120.000₫ - 3.200.000₫
thuốc diệt sát khuẩn nấm gây bệnh Biozym Bacterial Medication
Hết Hàng

BIOZYM BACTERIAL MEDICATION

60.000₫ - 470.000₫
trái Alder Cones (Erlenzapfen) tái tạo môi trường tự nhiên cho cá tép
Hết Hàng

TRÁI ALDER CONES (ERLENZAPFEN)

2.000₫ - 8.000₫

SL-AQUA DARK EXTRACT FOR FISH

85.000₫ - 2.600.000₫

API MELAFIX

140.000₫ - 360.000₫
vi khuẩn quang hợp SL-Aqua Photosynthetic PS-Bacteria
- 50%

SL-AQUA PHOTOSYNTHETIC PS-BACTERIA

180.000₫ - 400.000₫

SL-AQUA DARK EXTRACT FOR SHRIMP

100.000₫ - 3.000.000₫
vi khuẩn quang hợp YU Photosynthetic Bacteria
Hết Hàng

YU PHOTOSYNTHETIC BACTERIA

450.000₫ - 750.000₫
vi khuẩn quang hợp PSB xử lý nước Saki Biotech chính hãng
Hết Hàng

API STRESS COAT+

130.000₫ - 1.100.000₫
nước đen GlasGarten Liquid Humin+
Hết Hàng
nước đen kháng khuẩn diệt virus Salty Shrimp Leaves & Bark
- 40%

SALTY SHRIMP LEAVES & BARK

400.000₫ - 600.000₫

API PIMAFIX

140.000₫ - 360.000₫