API MELAFIX

140.000₫ - 360.000₫

API PIMAFIX

140.000₫ - 360.000₫
bổ sung fulvic Benibachi Fulvic Grain
Hết Hàng
tăng trưởng Benibachi Super Enzyme Bee Speed
Hết Hàng
thuốc diệt sát khuẩn nấm gây bệnh Biozym Bacterial Medication
Hết Hàng

BIOZYM BACTERIAL MEDICATION

60.000₫ - 470.000₫
hỗ trợ tép tăng trưởng BorneoWild Vigor
Hết Hàng

BORNEOWILD VIGOR

430.000₫
bổ sung vitamin Dr. YU High Potency Vitamin chuyên dụng cho tép
Hết Hàng
vi khuẩn quang hợp Ebi-VN Super Bacteria
Hết Hàng
nước đen GlasGarten Liquid Humin+
Hết Hàng
bổ sung vitamin Lian Enzyme - Vita
Hết Hàng

LIAN ENZYMN - VITA

250.000₫
bổ sung fulvic Lian Fulvic Extract
Hết Hàng

LIAN FULVIC EXTRACT

450.000₫

LIAN SHRIMP BREEDING STONE

5.000₫ - 500.000₫
tăng sức đề kháng Lowkeys Amino Acid Vital
Hết Hàng
tăng cường sức đề kháng Lowkeys Recovers
Hết Hàng

LOWKEYS RECOVERS

680.000₫
tăng cường sức đề kháng Lowkeys Super Fulvo Type N
Hết Hàng
tăng trưởng lột vỏ Mosura Gravidas
Hết Hàng

MOSURA GRAVIDAS

380.000₫
vệ sinh duy trì nước Mosura Rich Water
Hết Hàng

MOSURA RICH WATER

240.000₫
vi sinh vi khuẩn quang hợp S&B Bacteria L
Hết Hàng

S&B BACTERIA L

170.000₫
nước đen kháng khuẩn diệt virus Salty Shrimp Leaves & Bark
- 40%

SALTY SHRIMP LEAVES & BARK

400.000₫ - 600.000₫

SL-AQUA AQUAVITAL FOR SHRIMP

100.000₫ - 3.200.000₫