API Melafix

145.000₫ - 370.000₫

API Pimafix

145.000₫ - 370.000₫
thuốc diệt sát khuẩn nấm gây bệnh Biozym Bacterial Medication
Hết hàng

BIOZYM BACTERIAL MEDICATION

60.000₫ - 470.000₫
nước đen GlasGarten Liquid Humin+
Hết hàng
bổ sung vitamin Lian Enzyme - Vita
Hết hàng

LIAN ENZYMN - VITA

250.000₫
bổ sung fulvic Lian Fulvic Extract
Hết hàng

LIAN FULVIC EXTRACT

450.000₫

LIAN SHRIMP BREEDING STONE

5.000₫ - 500.000₫
nước đen kháng khuẩn diệt virus Salty Shrimp Leaves & Bark
Hết hàng

SALTY SHRIMP LEAVES & BARK

400.000₫ - 600.000₫

SL-Aqua Aquavital For Shrimp

100.000₫ - 3.200.000₫

SL-Aqua Dark Extract For Shrimp

90.000₫ - 3.000.000₫
Vi Khuẩn Quang Hợp SL-Aqua Photosynthetic PS-Bacteria
- 50%

SL-Aqua Photosynthetic PS-Bacteria

400.000₫
800.000₫

SL-Aqua TM-1 Nutrient Solution

120.000₫ - 3.200.000₫

Viên Khử Độc Maifan Balls

10.000₫ - 20.000₫