nền ada mịn ADA Aqua Soil Amazonia Powder
Hết Hàng
nền chuyên tép ong, twb Advanced Soil Shrimp
Hết Hàng

ADVANCED SOIL SHRIMP

280.000₫ - 680.000₫

AQUARIO NEO SOIL COMPACT SHRIMP

250.000₫ - 510.000₫
nền fulvic nuôi tép Benibachi Fulvic Powder Soil bao 5 lít
Hết Hàng

BENIBACHI FULVIC POWDER SOIL

170.000₫ - 790.000₫
nền chuyên tép màu Gex đỏ Shrimp Soil
Hết Hàng

GEX ĐỎ SHRIMP & PLANTS SAND

125.000₫ - 460.000₫
nền trơ GEX Pure Black không dưỡng chất
Hết Hàng

GEX PURE BLACK

150.000₫
LOWKEYS BACTER SAND
Hết Hàng

LOWKEYS BACTER SAND

480.000₫
nền chuyên tép ong taiwan bee Mosura Red Soil
Hết Hàng

MOSURA RED SOIL

130.000₫ - 750.000₫
nền tép Nisso Custom Shrimp Soil 1 lít
Hết Hàng

NISSO CUSTOM SOIL SHRIMP

65.000₫ - 455.000₫
nền chuyên tép ong, twb Power House Shrimp Soil
Hết Hàng
đất nền đen giữ pH cao Seachem Flourite Black
Hết Hàng

SEACHEM FLOURITE BLACK

300.000₫ - 520.000₫
nền nuôi cá tép pH cao Seachem Onyx hạt to bao 7 kg
Hết Hàng

SEACHEM ONYX

85.000₫ - 520.000₫

SEACHEM ONYX SAND

85.000₫ - 520.000₫