API MELAFIX

140.000₫ - 360.000₫
dung dịch diệt trừ nấm mốc API Pimafix chai 118 ml
Hết Hàng

API PIMAFIX

140.000₫ - 320.000₫

API STRESS COAT+

120.000₫ - 1.100.000₫
thuốc diệt sát khuẩn nấm gây bệnh Biozym Bacterial Medication
Hết Hàng

BIOZYM BACTERIAL MEDICATION

60.000₫ - 470.000₫
nước đen GlasGarten Liquid Humin+
Hết Hàng

JBL NOVOTAB

140.000₫ - 285.000₫
ốc nerita ăn rêu hại Nerite Snail
Hết Hàng

ỐC NERITA

3.000₫
ốc táo màu Apple Snail
Hết Hàng

ỐC TÁO MÀU

10.000₫
thức ăn chìm hỗn hợp tầng đáy Prodac Algea Wafers
Hết Hàng
thức ăn hạt nổi Prodac Biogran Garlic
Hết Hàng
thức ăn hạt nổi Prodac Biogran Small
Hết Hàng
thức ăn cá trùng huyết Prodac Bloodworms Chironomus
Hết Hàng
thức ăn cá đĩa Prodac Discus Quality
Hết Hàng
thức ăn viên dán Prodac Stick-On
Hết Hàng

PRODAC STICK-ON

120.000₫
thức ăn viên nén chìm Prodac Tablet
Hết Hàng

PRODAC TABLET

65.000₫
nước đen kháng khuẩn diệt virus Salty Shrimp Leaves & Bark
- 40%

SALTY SHRIMP LEAVES & BARK

240.000₫ - 600.000₫

SEACHEM PARAGUARD

180.000₫ - 270.000₫

SL-AQUA DARK EXTRACT FOR FISH

85.000₫ - 2.600.000₫

SL-AQUA GH CONDITIONER GENERAL

90.000₫ - 3.000.000₫
vi khuẩn quang hợp SL-Aqua Photosynthetic PS-Bacteria
- 50%

SL-AQUA PHOTOSYNTHETIC PS-BACTERIA

180.000₫ - 400.000₫

SL-AQUA TM-1 NUTRIENT SOLUTION

120.000₫ - 3.200.000₫
túi trà hỗn hợp vi sinh enzyme khoáng chất SL-Aqua Vitality Bacteria Bag
Hết Hàng