SEACHEM ONYX

Loại sản phẩm: Nền tép sulawesi
Nhà cung cấp:
NỀN CHUYÊN TÉP SULA PH CAO SEACHEM ONYX HẠT TO là loại nền thích hợp cho các dòng cá, tép sula... cần độ pH ở ngưỡng cao. Nền Seachem Onyx giúp pH ổn định trong khoảng 7.2 đến 8.5.... Đọc thêm
- +


NỀN CHUYÊN TÉP SULA PH CAO SEACHEM ONYX HẠT TO là loại nền thích hợp cho các dòng cá, tép sula... cần độ pH ở ngưỡng cao. Nền Seachem Onyx giúp pH ổn định trong khoảng 7.2 đến 8.5.

Seachem Onyx với kích thước hạt lớn, thường dùng trải ở lớp dưới cùng. Bên trên có thể kết hợp với nền Seachem Onyx Sand hạt mịn để tăng tính thẩm mỹ.

Hướng dẫn sử dụng:

* Nên rửa nền qua vài nước trước khi sử dụng.

Đánh giá sản phẩm

5