SERA AQUA-TEST BOX (Cl)

Loại sản phẩm: Test thông số nước
Nhà cung cấp:
BỘ KIỂM TRA THÔNG SỐ NƯỚC CHUYÊN NGHIỆP SERA AQUA-TEST BOX (Cl) bao gồm đầy đủ bộ test 9 chỉ số nước khác nhau, là sản phẩm cần thiết cho những người chơi thủy sinh, cá cảnh lâu năm.... Đọc thêm
2.000.000₫
- +


BỘ KIỂM TRA THÔNG SỐ NƯỚC CHUYÊN NGHIỆP SERA AQUA-TEST BOX (Cl) bao gồm đầy đủ bộ test 9 chỉ số nước khác nhau, là sản phẩm cần thiết cho những người chơi thủy sinh, cá cảnh lâu năm.

Người chơi chuyên nghiệp luôn theo dõi thông số nước trong bể thường xuyên, cho phép họ có các biện pháp xử lý kịp thời, ví dụ như xử lý rêu tảo hại... mà không cần dùng đến các hóa chất.

Sera Aqua-Test Box (Cl) giúp kiểm tra các chỉ số:

- pH. 

- gH (độ cứng tổng).

- kH (độ cứng cacbonat),

- NH3/NH4 (ammoniac/ammonium).

- NO2 (nitrite).

- NO3 (nitrate).

- PO4 (phosphate).

- Fe (sắt).

- Cl (clo).

Video tham khảo:
 

Đánh giá sản phẩm

5