TÉP YELLOW KING KONG

Loại sản phẩm:
Nhà cung cấp:
100.000₫
hoặc ~33.333₫ x 3 kỳ với Funddin Tìm hiểu(?)
- +

TÉP YELLOW KING KONG bắt nguồn từ một nhà lai tạo người Châu Á, là sản phẩm của việc lai tạo tép ong với Tangerine tiger.

Thông số môi trường:

* pH: 6.0 ~ 6.8.

* gH: 3 ~ 6.

* kH: 0 ~ 2.

* TDS: 80 ~ 180.

* Nhiệt độ: 22 ~ 24 °C.

Video tham khảo:
 

 

SẢN PHẨM ĐÃ XEM
Sản phẩm đã xem

Bạn chưa xem sản phẩm nào