TÉP YELLOW KING KONG

Loại sản phẩm: Tép ong TWB
Nhà cung cấp:
TÉP YELLOW KING KONG bắt nguồn từ một nhà lai tạo người Châu Á, là sản phẩm của việc lai tạo tép ong với Tangerine tiger. Thông số môi trường ... Đọc thêm
100.000₫
- +


TÉP YELLOW KING KONG bắt nguồn từ một nhà lai tạo người Châu Á, là sản phẩm của việc lai tạo tép ong với Tangerine tiger.

Thông số môi trường:

* pH: 6.0 ~ 6.8.

* gH: 3 ~ 6.

* kH: 0 ~ 2.

* TDS: 80 ~ 180.

* Nhiệt độ: 22 ~ 24 °C.

Video tham khảo: