THỦY MỘC NAPAD

Loại sản phẩm: Giá thể trồng cây
Nhà cung cấp:
GIÁ THỂ TRỒNG CÂY THỦY MỘC NAPAD là giá thể trơ (không dinh dưỡng) dùng để buộc hoặc dán các loại cây đặc biệt như dương xỉ, bucep, trầu bà... Thủy Mộc Napad có thể bẻ nhỏ tùy vào... Đọc thêm
- +


GIÁ THỂ TRỒNG CÂY THỦY MỘC NAPAD là giá thể trơ (không dinh dưỡng) dùng để buộc hoặc dán các loại cây đặc biệt như dương xỉ, bucep, trầu bà... Thủy Mộc Napad có thể bẻ nhỏ tùy vào nhu cầu sử dụng.

Thông số kỹ thuật:

* Kích thước: 6 x 2 cm.

Đánh giá sản phẩm

5