Thủy Mộc Napad Tròn

Loại sản phẩm: Giá thể trồng cây
Nhà cung cấp:
hoặc ~4.000₫ x 3 kỳ với Funddin Tìm hiểu(?)
- +

GIÁ THỂ TRỒNG CÂY THỦY MỘC NAPAD TRÒN là giá thể trơ (không dinh dưỡng), cấu tạo từ các hạt sỏi đen kết dính với hình dạng bán nguyệt dùng để dán các loại cây đặc biệt bám giá thể như dương xỉ, bucep, trầu bà, sao nhỏ...

Thông số kỹ thuật:

* Kích thước: 7 x 7 x 3.5 cm.

Đánh giá sản phẩm

5
SẢN PHẨM ĐÃ XEM
Sản phẩm đã xem

Bạn chưa xem sản phẩm nào