Thủy sinh - bán cạn

( Có tất cả 1 bài viết )

MỘT SỐ LOẠI RÊU HẠI TRONG HỒ THỦY SINH

22/05/2019

Hầu như tất cả người chơi thủy sinh đều phải đối mặt với một vấn đề cực kỳ nhức nhối: rêu hại... tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục vấn đề rêu hại là điều mong mỏi rất...