VAN KHÓA CHUYỂN DÒNG NHỰA

Loại sản phẩm: Van khóa - chuyển dòng
Nhà cung cấp:
VAN KHÓA CHUYỂN DÒNG NHỰA dùng để nối tiếp và chuyển kích thước ống mềm một cách dễ dàng. Đồng thời giúp khóa dòng chảy một cách tiện lợi khi cần thay đổi vị trí... Đọc thêm
- +


VAN KHÓA CHUYỂN DÒNG NHỰA dùng để nối tiếp và chuyển kích thước ống mềm một cách dễ dàng. Đồng thời giúp khóa dòng chảy một cách tiện lợi khi cần thay đổi vị trí hoặc vệ sinh lọc định kỳ.

Thông số kỹ thuật:

* Kích thước 10 x 2.3 x 5.5 cm.

* Màu sắc: trắng / đen.