VAN KHÓA DÒNG NHỰA

Loại sản phẩm: Van khóa - chuyển dòng
Nhà cung cấp:
VAN KHÓA DÒNG NHỰA dùng để nối tiếp vào bộ lọc, giúp khóa dòng chảy một cách tiện lợi khi cần thay đổi vị trí hoặc vệ sinh lọc định kỳ. ... Đọc thêm
- +


VAN KHÓA DÒNG NHỰA dùng để nối tiếp vào bộ lọc, giúp khóa dòng chảy một cách tiện lợi khi cần thay đổi vị trí hoặc vệ sinh lọc định kỳ.

Thông số kỹ thuật:

* Kích thước 10 x 2.3 x 5.5 cm.

* Màu sắc ngẫu nhiên: trắng/đen.