THỦY MỘC FERTILIZER LIQUID 1

Loại sản phẩm: Phân nước
Nhà cung cấp:
PHÂN NƯỚC KÍCH CÂY PHÁT TRIỂN THỦY MỘC FERTILIZER LIQUID 1 chuyên dùng cho hồ mới trồng giai đoạn đầu, kích thích cây ra rễ và thích nghi phát triển mạnh trong môi trường nước mới. Dùng 1 pump... Đọc thêm
- +


PHÂN NƯỚC KÍCH CÂY PHÁT TRIỂN THỦY MỘC FERTILIZER LIQUID 1 chuyên dùng cho hồ mới trồng giai đoạn đầu, kích thích cây ra rễ và thích nghi phát triển mạnh trong môi trường nước mới.

Hướng dẫn sử dụng:

* Dùng 1 pump với mỗi 50 lít nước hồ, dùng định kỳ 3 ngày 1 lần.

Lưu ý:

* Nên dùng Fertilizer Liquid 1 cách TM Carbon Liquid khoảng 8 giờ.

Đánh giá sản phẩm

5