Shrimp Home - Shrimp Home là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thủy sinh cảnh chuyên cung cấp thiết bị - linh kiện chính hãng để thi công setup các dạng hồ bán cạn, tiểu cảnh, thủy sinh, cá tép... Chúng tôi còn cung cấp các loại chế phẩm chất lượng chuyên dụng để chăm nuôi các loài động - thực vật thủy sinh đơn giản và dễ dàng hơn.

Ốc - cá cảnh

Thủy sinh

ADA PHYTON-GIT SOL
Hết Hàng

ADA PHYTON-GIT SOL

750.000₫

TROPICA SUBSTRATE NUTRITION

280.000₫ - 480.000₫

Tropica Aquarium Soil

90.000₫ - 720.000₫

ADA Aqua Soil Amazonia

160.000₫ - 1.330.000₫
nền thủy sinh bonsai Akadama Ryusen Soil bao 14 lít
Hết Hàng

AKADAMA RYUSEN SOIL

30.000₫ - 300.000₫

AQUARIO NEO SOIL COMPACT PLANTS

250.000₫ - 510.000₫

ADA Aqua Soil Amazonia Ver.2

120.000₫ - 990.000₫