TÉP BLACK FANCY TIGER
Hết hàng

TÉP BLACK FANCY TIGER

1.000.000₫
TÉP PURE RED LINE CROWN HEAD
Hết hàng
tép Blue Bolt Extreme Deep Blue caridina shrimp
Hết hàng
tép Ong Golden bee caridina shrimp
Hết hàng

TÉP ONG GOLDEN

25.000₫
tép Blue Panda Shadow caridina shrimp
Hết hàng

TÉP RED PINTO GALAXY FISHBONE

500.000₫ - 2.000.000₫

TÉP RED FANCY TIGER

100.000₫ - 230.000₫
Wine Red Extreme Dark Red - Normal extreme
Hết hàng

TÉP WINE RED EXTREME

140.000₫ - 230.000₫
tép Blue Bolt Deep Blue
Hết hàng
tép Pure Black Line S/SS ong đen thuần chủng
Hết hàng

TÉP PURE BLACK LINE

40.000₫ - 120.000₫

TÉP PINTO GALAXY

110.000₫ - 180.000₫
tép King Kong black Taiwan bee shrimp
Hết hàng

TÉP KING KONG

60.000₫ - 100.000₫
tép Blue Bolt
Hết hàng

TÉP BLUE BOLT

60.000₫
tép Wine Red mix King kong panda caridina shrimp
Hết hàng

TÉP WINE RED

70.000₫
Tép Sulawesi Chân Trắng
Hết hàng
tép Panda taiwan bee shrimp
Hết hàng

TÉP PANDA

60.000₫
tép King Kong Mosura
Hết hàng

TÉP KING KONG MOSURA

70.000₫ - 140.000₫

TÉP PURE RED LINE

35.000₫ - 100.000₫