đất nền đen giữ pH cao Seachem Flourite Black
Hết hàng

SEACHEM FLOURITE BLACK

300.000₫ - 520.000₫

Seachem Onyx Sand

90.000₫ - 545.000₫
nền chuyên tép ong, twb Power House Shrimp Soil
Hết hàng
nền chuyên tép màu Gex đỏ Shrimp Soil
Hết hàng

GEX ĐỎ SHRIMP & PLANTS SAND

125.000₫ - 460.000₫

Benibachi Shrimp Black Soil Fulvic

185.000₫ - 860.000₫

Seachem Onyx

90.000₫ - 545.000₫

Gex Pure Black

160.000₫