YU GH VIGOR

Loại sản phẩm: Khoáng nước
Nhà cung cấp:
YU GH VIGOR là dòng khoáng nước cao cấp cung cấp đầy đủ khoáng chất cần thiết cho tép lột vỏ và phát triển khỏe mạnh. Đã được kiểm nghiệm thực tế tại trại YU... Đọc thêm
- +


YU GH VIGOR là dòng khoáng nước cao cấp cung cấp đầy đủ khoáng chất cần thiết cho tép lột vỏ và phát triển khỏe mạnh. Đã được kiểm nghiệm thực tế tại trại YU CRS.

Hướng dẫn sử dụng:

* Dùng 1ml cho 5 lít nước RO sẽ ra TDS 70, gH 3.