SEACHEM PRIME

Loại sản phẩm: Khử độc
Nhà cung cấp:
DUNG DỊCH KHỬ NƯỚC MÁY GIẢM STRESS CÁ TÉP SEACHEM PRIME giúp loại bỏ Clo, Cloramin, Amoniac, Nitrit, Nitrat và các độc tố kim loại nặng. Seachem Prime được dùng khi setup hồ mới, châm nước, thay nước hoặc... Đọc thêm
- +


DUNG DỊCH KHỬ NƯỚC MÁY GIẢM STRESS CÁ TÉP SEACHEM PRIME giúp loại bỏ Clo, Cloramin, Amoniac, Nitrit, Nitrat và các độc tố kim loại nặng. Không làm ảnh hưởng đến chỉ số pH , dùng được cho hồ cá nước mặn và nước ngọt.

Seachem Prime được dùng khi setup hồ mới, châm nước, thay nước hoặc sau khi sử dụng thuốc.

Hướng dẫn sử dụng:

* Dùng 5 ml cho 200 lít nước hồ (trong trường hợp nồng độ Nitrit cao, có thể tăng liều dùng).

Video tham khảo:
 

Đánh giá sản phẩm

5