TÉP BLACK FANCY TIGER
Hết Hàng

TÉP BLACK FANCY TIGER

1.000.000₫
TÉP PURE RED LINE CROWN HEAD
Hết Hàng
tép Blue Bolt Extreme Deep Blue caridina shrimp
Hết Hàng
tép Ong Golden bee caridina shrimp
Hết Hàng

TÉP ONG GOLDEN

25.000₫
tép Blue Panda Shadow caridina shrimp
Hết Hàng

TÉP RED PINTO GALAXY FISHBONE

500.000₫ - 2.000.000₫

TÉP RED FANCY TIGER

100.000₫ - 230.000₫
Wine Red Extreme Dark Red - Normal extreme
Hết Hàng

TÉP WINE RED EXTREME

140.000₫ - 230.000₫
tép Blue Bolt Deep Blue
Hết Hàng
tép Pure Black Line S/SS ong đen thuần chủng
Hết Hàng

TÉP PURE BLACK LINE

40.000₫ - 120.000₫

TÉP PINTO GALAXY

110.000₫ - 180.000₫
tép King Kong black Taiwan bee shrimp
Hết Hàng

TÉP KING KONG

60.000₫ - 100.000₫
tép Blue Bolt
Hết Hàng

TÉP BLUE BOLT

60.000₫
tép Wine Red mix King kong panda caridina shrimp
Hết Hàng

TÉP WINE RED

70.000₫
tép Panda taiwan bee shrimp
Hết Hàng

TÉP PANDA

60.000₫
tép King Kong Mosura
Hết Hàng

TÉP KING KONG MOSURA

70.000₫ - 140.000₫

TÉP PURE RED LINE

35.000₫ - 100.000₫
Tép Black Tibee caridina tibee đen
Hết Hàng

TÉP BLACK TIBEE

40.000₫
tép Ong Đỏ Red Bee Shrimp
Hết Hàng

TÉP ONG ĐỎ

25.000₫
tép Ong Đen Black bee shrimp
Hết Hàng

TÉP ONG ĐEN

25.000₫