TÉP BLACK FANCY TIGER
Hết hàng

TÉP BLACK FANCY TIGER

1.000.000₫
TÉP PURE RED LINE CROWN HEAD
Hết hàng
tép Ong Golden bee caridina shrimp
Hết hàng

TÉP ONG GOLDEN

25.000₫

TÉP RED PINTO GALAXY FISHBONE

500.000₫ - 2.000.000₫

TÉP RED FANCY TIGER

100.000₫ - 230.000₫
tép Pure Black Line S/SS ong đen thuần chủng
Hết hàng

TÉP PURE BLACK LINE

40.000₫ - 120.000₫

Tép Pinto Galaxy

60.000₫ - 150.000₫
tép King Kong black Taiwan bee shrimp
Hết hàng

TÉP KING KONG

60.000₫ - 100.000₫

Tép Blue Bolt

40.000₫ - 250.000₫