TÉP RED PINTO GALAXY FISHBONE

500.000₫ - 1.000.000₫

TÉP RED FANCY TIGER

100.000₫ - 230.000₫

TÉP WINE RED EXTREME

140.000₫ - 220.000₫

TÉP PURE BLACK LINE

40.000₫ - 120.000₫

TÉP PINTO GALAXY

110.000₫ - 180.000₫

TÉP KING KONG

60.000₫ - 100.000₫

TÉP WINE RED

70.000₫

TÉP PANDA

60.000₫

TÉP KING KONG MOSURA

70.000₫ - 140.000₫

TÉP PURE RED LINE

35.000₫ - 100.000₫
Tép Black Tibee caridina tibee đen
Hết Hàng

TÉP BLACK TIBEE

40.000₫
tép Ong Đỏ Red Bee Shrimp
Hết Hàng

TÉP ONG ĐỎ

25.000₫

TÉP ONG ĐEN

25.000₫
tép Yellow King Kong
Hết Hàng

TÉP PINTO MIX

60.000₫ - 90.000₫