TÉP BLACK FANCY TIGER
Hết hàng

TÉP BLACK FANCY TIGER

1.000.000₫
TÉP PURE RED LINE CROWN HEAD
Hết hàng
tép Ong Golden bee caridina shrimp
Hết hàng

TÉP ONG GOLDEN

25.000₫

TÉP RED PINTO GALAXY FISHBONE

500.000₫ - 2.000.000₫

TÉP RED FANCY TIGER

100.000₫ - 230.000₫
tép Pure Black Line S/SS ong đen thuần chủng
Hết hàng

TÉP PURE BLACK LINE

40.000₫ - 120.000₫

Tép Pinto Galaxy

60.000₫ - 150.000₫
tép King Kong black Taiwan bee shrimp
Hết hàng

TÉP KING KONG

60.000₫ - 100.000₫

Tép Blue Bolt

40.000₫ - 250.000₫

Tép Wine Red

40.000₫ - 200.000₫
tép Panda taiwan bee shrimp
Hết hàng

TÉP PANDA

60.000₫
tép King Kong Mosura
Hết hàng

TÉP KING KONG MOSURA

70.000₫ - 140.000₫

Tép Pure Red Line

30.000₫ - 60.000₫
Tép Black Tibee caridina tibee đen
Hết hàng

TÉP BLACK TIBEE

40.000₫
Tép Red Tibee caridina tibee đỏ
Hết hàng

TÉP RED TIBEE

30.000₫
tép Ong Đỏ Red Bee Shrimp
Hết hàng

TÉP ONG ĐỎ

25.000₫
tép Ong Đen Black bee shrimp
Hết hàng

TÉP ONG ĐEN

25.000₫

Tép Pinto Mix

40.000₫ - 45.000₫