Làm trong nước API Pond Accu Clear xử lý khử đục bể ao cá tép thủy sinh
Hết hàng

Làm trong nước API Pond Accu Clear

90.000₫ - 1.200.000₫
Bột Thuốc API General Cure Trị Ký Sinh Trùng
Hết hàng

API General Cure

32.000₫ - 290.000₫
Vi sinh bột API Pond Zyme Sludge Destroyer men vi sinh đậm đặc xử lý đáy ao hồ bể cá tép
Hết hàng
Xử lý tảo API Microbial Algae Clean vi sinh phân hủy mùn bã tảo nước xanh
Hết hàng

Xử lý tảo API Microbial Algae Clean

110.000₫ - 1.600.000₫
API Pond Pimafix
Hết hàng

API Pond Pimafix

530.000₫ - 1.530.000₫
API Pond Melafix
Hết hàng

API Pond Melafix

530.000₫ - 1.650.000₫

API Algaefix

145.000₫ - 515.000₫
bộ kiểm tra phốt phát API Phosphate PO4 Test Kit
Hết hàng
kiểm tra hàm lượng canxi API Calcium Ca Test Kit
Hết hàng